Совещания с председателями жюри Московской области. Информация по ссылке:

https://olympmo.ru/soveshhaniya-s-predsedatelyami-zhyuri-moskovskoj-oblasti.html